Klasa 5b wraz z wychowawcą spędziła dwa styczniowe dni w Centrum Edukacji Ekologicznej Salamandra w Myśliborzu. Wyjazd zorganizowano dzięki dofinansowaniu przez dolnośląską dyrekcję Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. Uczniowie przez doświadczenia biologiczno-chemiczne pogłębili swoją wiedzę. Warsztaty odbywały się przez dwa dni. Pierwszy dzień:

1.Izolacja barwników asymilacyjnych roślin.

2.Mikroskopowanie tkanek roślinnych.

3.Badanie zmysłów człowieka.

Dzień drugi:

1.Rozpoznawanie zwierząt Pogórza Kaczawskiego-rozpoznawanie zwierząt leśnych na podstawie eksponatów muzealnych.

2.Badanie właściwości fizycznych i chemicznych wody.

Wspólnie spędzony czas, noc bez rodziców, samodzielnie wykonane kanapki, poznanie nowych kolegów i koleżanek ze szkoły ze Starego Jaworowa sprawiły, że uczniowie nie tylko wrócili bogatsi o zdobytą wiedzę,  ale lepiej zintegrowani i z nowymi przyjaźniami.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować „Dolnośląskim Parkom Krajobrazowym” za wsparcie finansowe.