Już po raz dziewiąty w ramach akcji Narodowe Czytanie czytaliśmy wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. Akcja została zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP, a jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami. W tym roku była to „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W naszej szkole tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w bezpiecznej formie
i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy  pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczyła, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji. Podczas tegorocznego Narodowego Czytania każdy mógł oddać się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem „Balladyny” .Utwór ten  obnaża ludzkie słabości i wady,
a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczyło nam dużo radości z obcowania z wybitną polską literaturą.