Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
(Albert Einstien)

W ramach programu „Szkoła z kluczem” od ubiegłego roku działa koło przyrodnicze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wdrażane działania wychodzą naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci. Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie zainteresowań światem, bogactwem przyrody oraz rozwijanie pasji badawczych. Dzieci kształtują swoje umiejętności wnikliwej obserwacji, logicznego myślenia, wyciągania wniosków. Uczą się również korzystać z różnych źródeł wiedzy i wykorzystywać ją w praktyce. Podstawowymi  metodami pracy są doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, obserwacje krótko i długoterminowe, zabawy badawcze oraz ćwiczenia praktyczne. Stosowana jest też metoda problemowa i różne działania aktywizujące. Większość zajęć ma charakter zabawowy, co sprzyja atmosferze podczas pracy.

Zdjęcia prezentują niektóre działania uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Małgorzata Sorbjan

 

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II