Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Literacki SMS- poezja i proza na 160 znaków pod hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Uczestnicy formułowali literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musiała szeroko pojętej egzystencji ,codzienności, sfery uczuć, systemu wartości.
Na konkurs wpłynęło wiele prac, spośród których wyłoniono teksty, które zostały uznane za szczególnie wartościowe, zaskoczyły trafnością ujęcia treści i oryginalnością formy. Prace następujących uczniów zostały wysłane do kolejnego etapu: N.Ząbek ,O.Kutyło, W.Rucińskiej, J.Rajter, J.Mydlarskiej ,P.Słoty ,P.Drąga, E.Żemojtel ,E.Witko, M.Siekierzyńskiego.

Warto podkreślić, że zwartość tekstu składającego się z zaledwie 160 znaków pozwoliła przedstawić tak wiele w tak małej formie i wyrazić wszystko, co autor czuje. Jesteśmy pod wrażeniem głębi i wartości słów zawartych w pracach uczestników. Jest to niesamowite, że aż tylu młodych ludzi ma bardzo wrażliwe wnętrze(prac na etapie szkolnym było dużo)
Konkurs miał na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomagał odkrywać wrażliwość, zachęcał do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwijał umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamiał młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II