Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Literacki SMS- poezja i proza na 160 znaków pod hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Uczestnicy formułowali literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musiała szeroko pojętej egzystencji ,codzienności, sfery uczuć, systemu wartości.
Na konkurs wpłynęło wiele prac, spośród których wyłoniono teksty, które zostały uznane za szczególnie wartościowe, zaskoczyły trafnością ujęcia treści i oryginalnością formy. Prace następujących uczniów zostały wysłane do kolejnego etapu: N.Ząbek ,O.Kutyło, W.Rucińskiej, J.Rajter, J.Mydlarskiej ,P.Słoty ,P.Drąga, E.Żemojtel ,E.Witko, M.Siekierzyńskiego.

Warto podkreślić, że zwartość tekstu składającego się z zaledwie 160 znaków pozwoliła przedstawić tak wiele w tak małej formie i wyrazić wszystko, co autor czuje. Jesteśmy pod wrażeniem głębi i wartości słów zawartych w pracach uczestników. Jest to niesamowite, że aż tylu młodych ludzi ma bardzo wrażliwe wnętrze(prac na etapie szkolnym było dużo)
Konkurs miał na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomagał odkrywać wrażliwość, zachęcał do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwijał umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamiał młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.