W dniach: 25.03.2018  oraz 6.05.2018 r.  Wolontariusze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej kwestowali na rzecz akcji „Mogiłę Pradziada ocalić od zapomnienia” pod kościołami. Zebrano następujące kwoty:

Kościół w Jaworzynie Śląskiej – 1055 zł

Katedra Świdnica – 2216 zł

Kościół w Pastuchowie – 227 zł

Kościół w Piotrowicach – 283 zł

Kościół w Czechach – 172 zł

Wolontariuszami byli: Marcin Kruk, p. Małgorzata Kruk, Wiktor Kruk, Iga Kruk, p. Monika Mydlarska, Justyna Mydlarska, Kacper Rachelski, Alicja Legendziewicz, Martyna Tokarczyk, p. Katarzyna Bielat, Martyna Bielat, Julia Żelazna, Sandra Faber, p. Ewelina Bielat, Kinga Bielat, Filip Szywała, Paulina Słota, p. Ada Jędras, Kacper Jędras, p. Marzena Antosz, Justyna Zarzeczna, Łukasz Gil, Jakub Pietrzak, Klara Wychowanek.

Serdecznie dziękujemy

Organizatorzy: Wiesław Dybeł, Anna Jaroszek