18 maja poczet sztandarowy naszej szkoły, delegacja nauczycieli, Dyrektor Pan Krzysztof Sołtys, oraz Sekretarz Gminy Pan Tomasz Strzałkowski piątkowe popołudnie spędzili na wrocławskim Rynku na Patriotycznym Koncercie Kresowym. Na tę wielką uroczystość zaproszone zostały szkoły, które przez cały rok szkolny aktywnie pracowały na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Imprezę rozpoczęła wielka parada pocztów sztandarowych ze 100 dolnośląskich szkół.  Pani redaktor Grażyna Orłowska – Sondej – inicjatorka i organizatorka akcji podziękowała wszystkim instytucjom, które zaangażowały się w działania na rzecz ratowania polskich cmentarzy i pomoc Kresowianom. Szczególne podziękowania skierowane zostały do uczniów, rodziców, pracowników szkoły podstawowej w Jaworzynie Śląskiej oraz mieszkańców naszej gminy.

Podczas tegorocznych kwest zebraliśmy 11.045 zł  zajmując I miejsce spośród wszystkich dolnośląskich szkół. Pani Grażyna Orłowska-Sondej i była Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz złożyły podziękowania na ręce Pani Anny Ryś oraz Pani Anny Jaroszek i Pana Wiesława Dybła – szkolnych koordynatorów akcji. Podczas części artystycznej mieliśmy przyjemność podziwiać występy zespołów wokalnych i tanecznych z Ukrainy, Litwy, Wilna i Lublina.