Uwaga Rodzice i uczniowie

  • Od 25 maja 2020 wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III. Udział w zajęciach biorą dzieci, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę. Ze względów organizacyjnych prosimy rodziców o informowanie wychowawców o wszelkich zmianach i potrzebach w tym zakresie.
  • 25 maja 2020 rozpoczynamy konsultacje dla uczniów przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach końcowych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny po zgłoszeniu takiej potrzeby u nauczyciela prowadzącego. Zajęcia mogą odbywać się w małych grupach do 12 osób.
  • 1 czerwca organizowane będą konsultacje ze wszystkich przedmiotów-konsultacje są dobrowolne po zgłoszeniu chęci udziału u nauczyciela prowadzącego. Podczas konsultacji będzie również możliwość poprawy ocen. Zajęcia mogą odbywać się w małych grupach do 12 osób.

W załączeniu

  1. Deklaracja udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.
  2. Procedura pobytu ucznia w szkole w czasie pandemii.
  3. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów.
  4. Oświadczenie rodziców