Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Uwaga Rodzice i uczniowie

  • Od 25 maja 2020 wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III. Udział w zajęciach biorą dzieci, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę. Ze względów organizacyjnych prosimy rodziców o informowanie wychowawców o wszelkich zmianach i potrzebach w tym zakresie.
  • 25 maja 2020 rozpoczynamy konsultacje dla uczniów przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach końcowych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny po zgłoszeniu takiej potrzeby u nauczyciela prowadzącego. Zajęcia mogą odbywać się w małych grupach do 12 osób.
  • 1 czerwca organizowane będą konsultacje ze wszystkich przedmiotów-konsultacje są dobrowolne po zgłoszeniu chęci udziału u nauczyciela prowadzącego. Podczas konsultacji będzie również możliwość poprawy ocen. Zajęcia mogą odbywać się w małych grupach do 12 osób.

W załączeniu

  1. Deklaracja udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.
  2. Procedura pobytu ucznia w szkole w czasie pandemii.
  3. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów.
  4. Oświadczenie rodziców

 

Szanowni Rodzice,

Informuję, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach.

Jednocześnie szkoły zostały zobowiązane do realizacji zajęć zdalnego nauczania. Zostały wprowadzone nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość,  zasad oceniania i klasyfikowania uczniów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Pragniemy zapewnić Państwa o tym, że dołożymy wszelkich starań, by nasi uczniowie mieli bezpośredni kontakt z nauczycielami i mogli realizować obowiązek szkolny bez zakłóceń.

W związku z powyższym wprowadzamy następujące uregulowania mające na celu prawidłową organizację pracy uczniów i nauczycieli: Czytaj dalej

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II