Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, ogłosił, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja 2020 roku.

Podano też nowe daty egzaminów.
Od 16 do 18 czerwca przewidziano przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów.

 

Informacja o organizacji zdalnej pomocy pedagogiczno- psychologicznej.

  • Psycholog szkolny mgr Agnieszka Ulfik dyżuruje przy telefonie 505 667 913 codziennie w godzinach 9.30-11.00.
  • Pedagog szkolny przy ul. Jana Pawła II 16 mgr Kamila Karczmarz dyżuruje przy telefonie 663 315 056 w poniedziałek w godzinach 12.00-13.30, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-11.30.
  • Pedagog szkolny przy ul. Mickiewicza 9 mgr Weronika Ochman dyżuruje przy telefonie 74 8588 154 codziennie w godzinach 11.00-12.30.

Informacja o pracy bibliotek.

Biblioteka szkolna w czasie zdalnego nauczania będzie pracować:

  • Klasy IV-VIII – poniedziałek 11.30 – 14.30
  • Klasy I-III – czwartek 10.00 – 13.00

Rodzice uczniów i uczniowie powyżej 13 roku będą mogli odebrać na portierni zdalnie zamówione książki.

W pozostałe dni biblioteka pracuje zgodnie z harmonogramem biblioteki zdalnie, udzielając informacji, porad i przyjmując zamówień za pośrednictwem dziennika elektronicznego na książki