Szanowni Rodzice,

Informuję, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach.

Jednocześnie szkoły zostały zobowiązane do realizacji zajęć zdalnego nauczania. Zostały wprowadzone nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość, zasad oceniania i klasyfikowania uczniów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Pragniemy zapewnić Państwa o tym, że dołożymy wszelkich starań, by nasi uczniowie mieli bezpośredni kontakt z nauczycielami i mogli realizować obowiązek szkolny bez zakłóceń.

W związku z powyższym wprowadzamy następujące uregulowania mające na celu prawidłową organizację pracy uczniów i nauczycieli:

  1. Od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Uczniów obowiązuje nowy plan umieszczony na dzienniku LIBRUS.
  3. Główną formą kontaktu z Państwem i uczniami będzie dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, materiały CKE i media społecznościowe.
  4. Podczas zajęć będzie sprawdzana obecność – przez obowiązek zalogowania się do dziennika elektronicznego i odczytanie wiadomości od nauczyciela.
  5. W przypadku nieobecności ucznia lub braku jego zdalnej aktywności- zostanie Państwu przekazana informacja przez wychowawcę.
  6. Informacja o zadaniach domowych będzie przekazywana również rodzicom.
  7. Postępy uczniów będą monitorowane i systematycznie oceniane przez nauczycieli zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w szkole.
  8. Zadania domowe, prace zaliczeniowe, sprawdziany, kartkówki będą zadawane co najmniej z tygodniowym terminem realizacji.
  9. Nauczyciele oprócz zajęć zgodnie z nowym planem, będą prowadzili konsultacje i pracę na rzecz ucznia zgodnie z wyznaczonym planem, który zostanie podany do Państwa wiadomości.

 

Bardzo serdecznie proszę wszystkich Państwa o systematyczne kontrolowanie nauki dzieci w domu, współpracę, wyrozumiałość i pomoc w sprawnej organizacji przebiegu procesu nauczania w nowej i jednocześnie trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i wysiłki.

 

 

Krzysztof Sołtys