W wtorek 14 maja uczniowie klasy 2a i 3b mieli okazję spotkać się z Zespołem Kolejowego ABC. Celem zajęć było promowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnego poruszania się po drogach i obszarach kolejowych. Panie edukatorki: Paulina Dorocka, Karolina Taniewicz-Przechodzka  i Aleksandra Jędrzejewska w formie zajęć połączonych z zabawą zapoznały uczniów z obowiązującymi na kolei zasadami bezpieczeństwa oraz z prawami pasażerów.

W mobilnym miasteczku kolejowym dzieci poznawały i utrwalały znaki drogowe i kolejowe, odbyło się to w formie konkursów i quizów,  co wywołało dużą aktywność i zainteresowanie młodych pasażerów. Dzieci dowiedziały się: Co zrobić, aby bez problemu kupić bilet? Czuć się komfortowo w przedziale? Gdzie uzyskać kolejowe informacje? Uczniowie wysłuchali, jak należy się zachować, gdy chcemy przejść przez przejazd, zobaczyły także, jak w praktyce działa sygnalizator świetlny oraz szlaban. Twórczych wyzwań, ciekawostek i ważnych informacji nie było końca, za co bardzo dziękujemy Urzędowi Transportu Kolejowego.

Akcentem kończącym spotkanie było wręczenie certyfikatów i wspaniałych prezentów. Zapewniamy, że będziemy stosować się do zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i nie zapomnimy udzielonych rad.

Kilka słów o Kampanii „Kolejowe ABC”

Kampania „Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym  oraz ich nauczycieli  i wychowawców.

Organizatorem kampanii jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Celem kampanii jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych m.in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.