Harcerstwo to system wychowawczy, mający na celu wychowanie młodego człowieka, zaspakajanie naturalnej ciekawości świata, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, pracę nad sobą. To kształtowanie postawy obywatelskiej, ale także uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, poczucie własnej wartości i szacunek do innych ludzi.

O harcerstwie jako organizacji, o tym,  jak zostać zuchem a potem harcerzem opowiadał klasom trzecim druh Wojciech Graca. Razem z dziećmi przygotował proporce zuchowe, a następnie dzieci wykonały  i napisały kartki do swoich rówieśników – zuchów z Niemiec, Belgii, Francji i Anglii. Kartki zostały wysłane i teraz czekamy z niecierpliwością na odpowiedź.

 

                                                                                     Jolanta Mikołajczyk