Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021 już za nami. Był to trudny okres spowodowany ograniczeniami sanitarnymi i zdalnym nauczaniem. Zabrakło tradycyjnego uroczystego apelu, gratulacji i wspólnego świętowania sukcesów. Pracujemy również inaczej, on-line, ale  nadal uczymy się współpracować rozwijając swoje umiejętności i zdobywając wiedzę na odległość. Zatem na odległość musimy dziś  podsumować owoce naszej wspólnej pracy.

W obecnym roku szkolnym 53 uczniów zdobyło średnią ocenę 4, 75 i więcej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy zmobilizują szersze grono uczniów do większego wysiłku, aby na zakończenie roku uzyskać świadectwo z wyróżnieniem. Pamiętajmy, że osiągnięty sukces jest wspólnym działaniem uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Przytoczone słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” niech  podsumują wysiłki wszystkich i zmobilizują do dalszej pracy nad  własnym rozwojem.

Wyróżnieni uczniowie osiągnęli sukces dzięki sumiennej i ciężkiej pracy , silnej woli i motywacji, o którą trudno w tym szczególnym czasie. Tym bardziej gratulujemy najlepszym i życzymy wszystkim lepszego jutra.

Oto lista wyróżnionych uczniów:

Klasa 4a

Onyśko Julia – 5,09
Jędrzejewska Wiktoria – 5,00
Kulpińska Amelia – 5,00
Prędecka Julia – 5,00
Suwalska Amelia – 4,91
Drobniecka Patrycja – 4,82
Kołodziej Amelia – 4,82

Klasa 4b

Mojsiejuk Mateusz – 5,00
Roman Szymon – 5,00
Kuciński Przemysław – 4,91
Skowroński Sebastian – 4,91
Tomczak Barbara – 4,91
Zawada Łukasz – 4,91
Śliwiak Bartosz – 4,82

Klasa 4c

Godek Dorota – 5,09
Gałka Marcin – 4,82

Klasa 5a

Bartosik Leopold – 5,25
Kuca Izabela – 5,00

Klasa 5b

Graca Lena – 5,33
Prycian Natan – 4,92
Stemplewski Grzegorz – 4,7

Klasa 6a

Kozendra Anastazja – 5,09
Pawłowska Gracjana – 4,75
Sajdyk Weronika – 4,75

Klasa 6b

Bartczak Maja – 5,17
Araszczuk Wojciech -5,00
Mleko Martyna – 5,00
Szukalski Przemysław – 4,92
Tadrzak Filip – 4,92
Kręcioch Gracjan – 4,83
Kapuścińska Zofia – 4,75

Klasa 6c

Śmigiel Ewa – 4,92
Banas Szymon – 4,83
Barnak Dominika – 4,83
Włodarczyk Martyna – 4,75

Klasa 6d

Richtszajd Damian – 5,00
Tomczak Piotr – 5,00
Dobkiewicz Milena – 4,92
Góra Roch- 4,92
Plizga Aleksander – 4,92
Kwiatkowski Wiktor – 4,75
Zawada Mateusz – 4,75

Klasa 7a

Nowak Krzysztof – 5,07

Klasa 7b

Pałeczka Hanna – 5,07

 

Klasa 7c

Naskręt Klaudia – 4,86
Rzeszut Zofia – 4,86

Klasa 8a

Bartczak Bartosz – 5,14
Pawlaczyk Kalina – 4,79

Klasa 8b

Roman Maja – 4,93
Roman Julia -4,86

Klasa 8c

Plizga Julia – 5,00
Potoniec Karol – 4,79
Kutyła Oliwia – 4,86