W ramach projektu unijnego „Szkoła z Kluczem” grupa gimnazjalistów spędziła sobotę we Wrocławiu na zajęciach w Humanitarium. Najpierw uczestniczyliśmy w warsztatach profilaktyczno – terapeutycznych na temat szkodliwości palenia papierosów. Podczas zajęć wykonywaliśmy doświadczenia związane z wpływem niektórych substancji zawartych w papierosach, np. acetonu na tętnice, kwasu azotowego na narządy wewnętrzne. Prowadzący zademonstrował uczniom płuca świni nasycone substancjami smolistymi oraz zobaczyliśmy szczękę, zęby i język palacza. Następnie udaliśmy się na laserowy tor przeszkód oraz na wystawę poświęconą odnawialnym źródłom energii i prawom fizyki. Uczniowie mogli samodzielnie przetworzyć różne rodzaje energii, pochodzącej ze źródeł naturalnych w energię elektryczną. Korzystając z interaktywnych eksponatów mogli zaobserwować niektóre prawa fizyki, np. powstawanie tęczy, złudzenia optyczne, odwróconą grawitację. Uczniowie miło spędzili czas, ucząc się przez zabawę.

Lucyna Luba, Jolanta Sołtys, Jolanta Uniejewska