Mija kolejny rok naszej pracy,
więc dla Was dzięki – Ekomaniacy!
Baterie, puszki już pozbierane,
nakrętki także poodsyłane.
W schronisku jest karma bogata
i uporządkowany kawałek świata,
a już na koniec są ekokwiatki:
maki czerwone i błękit bławatki.
Ekomaniacy!
pracy zakończenie,
przekazujemy jedno życzenie,
aby wakacje cudowne były
i do ekopracy przyniosły siły.

Podsumowanie  działań uczniów klas I-III przedstawia tabela znajdująca się w zakładce.
W roku szkolnym 2019-2020 zebraliśmy:
1. Plastikowe nakrętki – 785,30kg
2. Zużyte baterie  – 205,10 kg
3. Puszki – 123.60 kg
4. Telefony – 77 sztuk
5. Kasztany -3164,00kg
6. Karmę – 482,10kg, 14 koców, 6 misek, 2 zabawki
Gratulujemy Wszystkim  zaangażowania w akcje na rzecz Ziemi i jej mieszkańców.