28 maja uczniowie klas czwartych zdawali praktyczny egzamin na Kartę Rowerową. Przygotowania teoretyczne, pod kierunkiem nauczyciela techniki, trwały przez cały rok szkolny, a szczególnie intensywnie przez drugi semestr. Wszyscy uczniowie musieli zaliczyć zasady ruchu rowerzystów oraz znaczenie znaków drogowych. Ważnym sprawdzianem było rozumienie skrzyżowań równorzędnych i z drogą podporządkowaną.

W połowie kwietnia odwiedziła nas ekipa Pogotowia Ratunkowego, wtedy uczniowie mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.
Składamy podziękowania Pani Ewie Miszkuro – Kulaszewskiej za rady i pomoc w przygotowaniu egzaminu. Dziękujemy Panu Jankowi za przygotowanie trasy do jazdy na próbie i egzaminie.
Wyrazy uznania należą się Panom z Policji Drogowej i Transportu Drogowego, którzy egzaminowali naszych uczniów i każdej klasie udzielali cennych uwag i spostrzeżeń, tak z egzaminu, jak i na przyszłość, podczas poruszania się już samodzielnie po drogach publicznych.

Dobrej i bezpiecznej jazdy!