Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznego przygotowania klas czwartych do uzyskania pierwszego prawa jazdy, jakim jest karta rowerowa. Egzamin składał się z dwóch części. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający  wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania  dotyczące znajomości znaków  drogowych, manewrów  na drodze, pierwszeństwa  przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym  i z drogą z pierwszeństwem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętności  jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Uzyskane efekty całorocznej pracy:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
    • poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach,
    • doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów  w ruchu drogowym,
    • kształtowanie umiejętności  udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskana przez uczniów karta rowerowa  uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Młodym rowerzystom życzymy

SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI NA TRASACH ROWEROWYCH!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II