Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznego przygotowania klas czwartych do uzyskania pierwszego prawa jazdy, jakim jest karta rowerowa. Egzamin składał się z dwóch części. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający  wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania  dotyczące znajomości znaków  drogowych, manewrów  na drodze, pierwszeństwa  przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym  i z drogą z pierwszeństwem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętności  jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Uzyskane efekty całorocznej pracy:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
    • poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach,
    • doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów  w ruchu drogowym,
    • kształtowanie umiejętności  udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskana przez uczniów karta rowerowa  uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Młodym rowerzystom życzymy

SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI NA TRASACH ROWEROWYCH!