Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

– Jan Paweł II

L.p Działanie, akcja. Organizator, odpowiedzialny Termin akcji
1.

 

Zapoznanie z ideą wolontariatu i działalności dla dobra innych.

Zachęcenie do działalności w wolontariacie.

 

 

 

Katecheci na katechezie, wychowawcy na godzinach wychowawczych  

Wrzesień, październik

2. Nabór do szkolnego wolontariatu. Odpowiedzialni za szkolny wolontariat. Wrzesień, październik.
3. Zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży w ramach akcji Dzieło Nowego Tysiąclecia Katecheci

 

 

Październik

 

 

4. Pomoc uczniom w nauce odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej M.Antosz,

P. Pasternak

Cały rok
5. Zbiórka kasztanów i żołędzi – pomoc zwierzętom  w Nadleśnictwie Świdnica.

 

J.Sołtys, K.Lis Październik
6. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Świdnicy.

 

J.Sołtys, K.Lis Styczeń, Luty 2018
7. Zbiórka puszek, nakrętek i baterii. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele charytatywne.
(między innymi: Misje w Afryce, rehabilitacja Kacpra i inne).
J.Sołtys, K.Lis Cały rok
8. Zbiórka pieniędzy na rzecz domów dziecka i Hospicjów.

 

 

Samorząd Uczniowski, A.Jędras Cały rok
9. Organizowanie pomocy na rzecz poszkodowanych w wypadkach losowych Koordynator szkolnego wolontariatu
10. Pomoc w organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

 

 

Organizatorzy imprez
Działania w ramach akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

 

11. Zbiórka zniczy na cmentarze na Kresach Wychowawcy klas

A.     Jaroszek

Październik
12. Kwesta na cmentarzach.

 

A. Jędras, W. Dybeł.

 

13. Świąteczna paczka” – zbiórka darów dla Polaków na Kresach.

 

Wychowawcy klas,

A. Jaroszek.

 

 

14. Porządkowanie cmentarzy na Kresach.

 

 

W.Dybeł