Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2021 podajemy Państwu najważniejsze informacje odnośnie pracy szkoły w najbliższych tygodniach:

 1. Od 4 maja do 14 maja 2021 – uczniowie klas IV-VIII – pracują zdalnie.
 2. Od 4 maja 2021(wtorek) do 14 maja włącznie dla klas VIII organizowane będą zajęcia przygotowujące do egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (zajęcia organizowane będą dla całych klas według dotychczasowego harmonogramu).
 3. Od 17 maja do 21 maja 2021

 • klasy VIII, IV i V – wracają do szkoły- nauczanie stacjonarne;
 • klasy VII i VI – nauczanie zdalne;
 1. Od 24 maja – 28 maja 2021
 • klasy VIII , IV i V– nauczanie zdalne (Klasy VIII egzamin ósmoklasisty 25.05-język polski, 26.05-matematyka, 27.05- język angielski)
 • klasy VII i VI – nauczanie stacjonarne;
 1. 27 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. IV-VII
 2. Od 31 maja 2021 – powrót wszystkich uczniów do szkoły – nauczanie w trybie stacjonarnym;
 3. Pracujemy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS:
 • Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Gdy domownicy ucznia przebywają w warunkach izolacji domowej, uczeń nie przychodzi do szkoły.
 • Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed budynku szkoły, pozostając przez cały dzień w kontakcie telefonicznym ze szkołą.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zaleca się mycie rąk wodą i mydłem, koniecznie po przyjściu do szkoły oraz przed jedzeniem), ochrona ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • W częściach wspólnych wszystkich pracowników oraz uczniów obowiązuje noszenie maseczek.
 • Przerwy organizowane są tak, by uczniowie poszczególnych klas nie kontaktowali się między sobą.
 • Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów z domu.
 • Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne są na bieżąco dezynfekowane.

Dyrekcja