Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

 

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2021 podajemy Państwu najważniejsze informacje odnośnie pracy szkoły w najbliższych tygodniach:

 1. Od 4 maja do 14 maja 2021 – uczniowie klas IV-VIII – pracują zdalnie.
 2. Od 4 maja 2021(wtorek) do 14 maja włącznie dla klas VIII organizowane będą zajęcia przygotowujące do egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (zajęcia organizowane będą dla całych klas według dotychczasowego harmonogramu).
 3. Od 17 maja do 21 maja 2021

 • klasy VIII, IV i V – wracają do szkoły- nauczanie stacjonarne;
 • klasy VII i VI – nauczanie zdalne;
 1. Od 24 maja – 28 maja 2021
 • klasy VIII , IV i V– nauczanie zdalne (Klasy VIII egzamin ósmoklasisty 25.05-język polski, 26.05-matematyka, 27.05- język angielski)
 • klasy VII i VI – nauczanie stacjonarne;
 1. 27 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. IV-VII
 2. Od 31 maja 2021 – powrót wszystkich uczniów do szkoły – nauczanie w trybie stacjonarnym;
 3. Pracujemy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS:
 • Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Gdy domownicy ucznia przebywają w warunkach izolacji domowej, uczeń nie przychodzi do szkoły.
 • Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed budynku szkoły, pozostając przez cały dzień w kontakcie telefonicznym ze szkołą.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zaleca się mycie rąk wodą i mydłem, koniecznie po przyjściu do szkoły oraz przed jedzeniem), ochrona ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • W częściach wspólnych wszystkich pracowników oraz uczniów obowiązuje noszenie maseczek.
 • Przerwy organizowane są tak, by uczniowie poszczególnych klas nie kontaktowali się między sobą.
 • Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów z domu.
 • Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne są na bieżąco dezynfekowane.

Dyrekcja

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II