Komunikat nr 1

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śl. informuje, że w  Załączniku nr 1 do SIWZ wkradła się pomyłka pisarska związana z podaniem błędnej liczby kilometrów:

jest – 187 – powinno być 197 (liczba 197 koresponduje z liczbą kilometrów podaną w rozkładach jazdy)

Bardzo proszę o przekreślenie w załączniku 1 pkt. 1,1 liczby 187 i wpisanie 197.

 

Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu do szkół podstawowych  z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2018/2019 – treść ogłoszenia

SIWZ 2018_2019