Biblioteka posiada księgozbiór  składający się z 12 tysięcy  pozycji  książkowych i materiałów audiowizualnych.

 

 „Biblioteka jest instytucją, która całym

swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa,

przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy…”

Jan Paweł II

 

Czytelnia  wyposażona jest w bogaty zbiór słowników, encyklopedii  w pełni zaspokajający potrzeby uczniów i pracowników naszej szkoły.

Prowadzone  są dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

Aby poszerzyć warsztat informacyjny gromadzone są w teczkach tematycznych artykuły z czasopism dotyczące różnych dziedzin wiedzy: ekologii, medycyny, osiągnięć naukowych, uzależnień i zapobieganiu im i inne.

Metodą portfolio gromadzone są materiały dotyczące: 
-naszego patrona- Marii Konopnickiej
-Europy i Unii Europejskiej,
-naszej gminy,
-scenariusze imprez na różne okoliczności

Stworzona została bogata kartoteka cytatów na następujące tematy:
-przyjaźń,
-miłość,
-książka,
-praca,
-ojczyzna,
-kobieta,
-wychowanie,
-oraz chętnie wykorzystywany przez uczniów “Zbiór wierszyków do pamiętników”.

Corocznie organizowana jest, wśród uczniów i nauczycieli, zbiórka książek, komiksów i czasopism. Aktywnie działa Klub Przyjaciół Biblioteki.

 Regulamin biblioteki

Pracownia Multimedialna

Z pracowni multimedialnej można korzystać przed lekcjami, na przerwach oraz po lekcjach.Komputery i Internet mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych.W bibliotece można kserować i drukować potrzebne materiały.
Wszystkich uczniów korzystających z pracowni obowiązuje regulamin