Dzisiaj mieliśmy w szkole gościa. To specjalista od bezpieczeństwa. Odwiedził nas pan Krzysztof , inspektor PKP do spraw bezpieczeństwa. Spotkał się ze wszystkimi uczniami z klas pierwszych.

Przybliżył nam wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem poruszania się w obrębie torów kolejowych. Przypomniał podstawowe znaki drogowe stosowane głównie przy skrzyżowaniach z torami kolejowymi. Dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że wielka, rozpędzona lokomotywa nie od razu zatrzyma się, nawet gdy dostrzeże niebezpieczeństwo czy przeszkodę.
Drodzy Rodzice pamiętajcie o naszym bezpieczeństwie. Poruszając się samochodami my też zwracamy uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i uczymy się od Was jak bezpiecznie zachowywać się i poruszać w przestrzeni publicznej.
My w szkole odrobiliśmy z tego zadanie domowe. Teraz Wasza k o l e j.