Nasze miasto od samego początku związane jest z koleją. Tory kolejowe to element miasta nierozerwalnie związany z nim. Mieszkańcy są świadomi, jak bezpiecznie korzystać z przejść i przejazdów kolejowych. Zadaniem szkoły natomiast  jest podnoszenie świadomości i poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

Z takim właśnie zadaniem przyjechał do nas Pan Krzysztof Wójcik, przedstawiciel PKP PLK. Spotkał się ze społecznością szkoły w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Prezentował zasady bezpiecznego korzystania z przejść i przejazdów kolejowych. Mówił o odpowiednim zachowaniu  na obiektach kolejowych. Prezentował zagadki i filmiki, na których dzieci same mogły wykazywać się wiedzą wyniesioną ze spotkania.

Na koniec rozdał wszystkim uczestnikom bardzo ciekawe, kolorowe książeczki z płytą CD, aby w domu można  uświadomić rodziców i rodzeństwo i aby w każdej chwili móc wrócić do tak ważnej rzeczy jaką jest bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.

Zuzanna Smaruj