Jolanta Mikołajczyk

Harcerstwo to system wychowawczy, mający na celu wychowanie młodego człowieka, zaspakajanie naturalnej ciekawości świata, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, pracę nad sobą. To kształtowanie postawy obywatelskiej, ale także uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, poczucie własnej wartości i szacunek do innych ludzi. Czytaj dalej