Ewa Grobelna, Magdalena Glińska

Praca z książką może być niebanalna, ciekawa i kreatywna! Od pewnego czasu przy omawianiu lektur na lekcjach języka polskiego pracujemy  aktywnymi metodami. Formy  takie angażują proces dydaktyczny uczniów i są dla nich bardzo korzystne – samodzielnie zdobyta wiedza i umiejętności mają większą wartość i są trwalsze. Wielką wartość ma też działanie i towarzyszące mu emocje. Czytaj dalej