Komunikat nr 1

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śl. informuje, że w  Załączniku nr 1 do SIWZ wkradła się pomyłka pisarska związana z podaniem błędnej liczby kilometrów:

jest – 187 – powinno być 197 (liczba 197 koresponduje z liczbą kilometrów podaną w rozkładach jazdy)

Bardzo proszę o przekreślenie w załączniku 1 pkt. 1,1 liczby 187 i wpisanie 197.

 

Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu do szkół podstawowych  z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2018/2019 – treść ogłoszenia

SIWZ 2018_2019

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie