ważny od 06.02.2018

Blok lekcyjny 3aG 3bG 3cG
Poniedzialek Poniedzialek Poniedzialek Poniedzialek
08:00 - 08:45 G WYCH 47 GODZ WYCH 43 GODZ WYCH 32
08:55 - 09:40 MAT 21 J POL 32 BIOL 47
09:50 - 10:35 GEO 43 FIZ 36 J POL 32
10:45 - 11:30 HIST 23 ZSch M/ZSdz D ZSch M/ZSdz D
11:35 - 12:20 J POLS 33 J POL 32 MAT 21
12:35 - 13:20 W-Fch D/W-Fdz M J NIEM 34 J POL 32
13:30 - 14:10 W-Fch D/W-Fdz M     Z Art 36
14:15 - 15:00            
Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek
08:00 - 08:45 HIST 23 MAT 21 ZT 36
08:55 - 09:40 BIOL 47 FIZ 36 CHEM 49
09:50 - 10:35 MAT 21 BIOL 47 J ANG 22
10:45 - 11:30 REL 32 ZT 23 MAT 21
11:35 - 12:20 J ANG 22 WF chD/W-Fdz M WF chD/W-Fdz M
12:35 - 13:20 J POLS 33 WF chD/W-Fdz M WF chD/Wf
13:30 - 14:10 ZS chD J ANG 22 MAT F 21
14:15 - 15:00 ZS chD        
Sroda Sroda Sroda Sroda
08:00 - 08:45 J ANG 22 GEO 43 MAT 21
08:55 - 09:40 FIZ 36 CHEM 49 J NIEM 34
09:50 - 10:35 MAT 21 HIS 46 GEO 43
10:45 - 11:30 CHEM 49 MAT 21 REL 32
11:35 - 12:20 MAT F 21 J POL 32 FIZ 36
12:35 - 13:20 ZT 23 MAT F 21 J POL 32
13:30 - 14:10 ZSdz D        
14:15 - 15:00 ZSdz D        
Czwartek Czwartek Czwartek Czwartek
08:00 - 08:45 ZF1 ZF2 ZF3
08:55 - 09:40 FIZ 36 MAT 21 J ANG 22
09:50 - 10:35 J NIEM 34 J ANG 22 HIS 46
10:45 - 11:30 J POLS 33 REL 24 MAT 21
11:35 - 12:20 J POLS 33 J POL 32 REL 35
12:35 - 13:20 Z Art 35 J NIEM 34 J POL 32
13:30 - 14:10     J POL 32  
14:15 - 15:00            
Piatek Piatek Piatek Piatek
08:00 - 08:45 J ANG 22 MAT 21 HIS 46
08:55 - 09:40 MAT 21 HIS 46 FIZ 36
09:50 - 10:35 REL 24 J ANG 22 J NIEM 34
10:45 - 11:30 J NIEM 34 REL 32 J ANG 22
11:35 - 12:20 J POLS 33 Z Art 44 J POL 32
12:35 - 13:20     ZSch M/ZSdz D ZSch M/ZSdz D
13:30 - 14:10            
14:15 - 15:00            
Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w Przychodni Samorządowej przy ulicy Westerplatte 16, pokój 105 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

fronter1

mobireg