Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
17.09.2018

Godz. 17.00

18.09.2018

Godz. 17.00

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo- profilaktycznego.
05.11.2018

Godz.16.30

Zebranie rodziców -spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce. Akademia Rodzica- wykład
3.12.2018

 

Godz. 16.30

Konsultacje dla rodziców

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców

20.12.2018

Godz.16.30

Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
23.01.2019

Godz. 16.30

Uroczyste zebranie rodziców-Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
4 .03.2019

16.30

Zebranie rodziców klas 3 Gim. i 8 SP

Konsultacje indywidualne – dla rodziców

1 .04.2019

Jana Pawła

16.30

3.0.4.2019

Mickiewicza

16.30

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o postępach w nauce
13.05.2018

Jana Pawła

 

 

Konsultacje dla rodziców – Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen rocznych
Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie