Ogłoszenia dyrekcji

 

Kącik Bibliotekarza

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2019/2020

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

Klasa Ekomaniaków

Aktualności

kl. 1-3

kl. 4-8

Programy i projekty
Archiwum stron

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września – poniedziałek

 • godz. 8.00  Klasy IV-VIII SP   -Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – przed szkołą  przy ul.Jana Pawła II –odp . E. Miszkuro. A. Jędras
 • godz.9.45 Klasy I-III – sala gimnastyczna przy ul. Mickiewicza 10 odp. P. Pasternak, A. Michalska, J. Mikołajczyk
 • Fotografia – Mickiewicza –W.Ochman
 • Fotografia –Jana Pawła II – M. Kozieł
 • Artykuł na stronę www –  M.Kruk.A.Ptak

3 września – wtorek

 •  8 rano ,wyjście do kościoła –pod opieką nauczycieli ,którzy mają 1 lekcję z klasą- świetlica dzieci nie uczęszczające na religię.

6 września – piątek

 • Narodowe czytanie – „” – E.Pietrzak ,M.Antosz

 

13 września – piątek

Plan pracy wraz z harmonogram w układzie miesięcznym:

 1. Pedagoga
 2. Psychologa
 3. Świetlicy
 4. biblioteki, koncepcje i plan działania „Klubu czytelniczego-Mama i ja”
 5. Plan pracy wychowawcy klasowego,
 6. Plan godzin wychowawczych
 7. Rozkłady materiału nauczania
 8. Harmonogram wolontariatu

13 września –  piątek

 • godz.14.30  Rada Pedagogiczna – dyrekcja

– Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2019/2020

-Przedstawienie Planu Pracy Szkoły na rok 2019/2020

-Ustalenie organizacji WDN

16-21  września

 • „Akcja segregacja”-  roczny projekt „Klasa Ekomaniaka – odp. J. Sołtys.K.Lis
 • Sprzatanie Świata –Nie Śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy-odp.J.Sołtys,K.Lis

16 września –poniedziałek  – ul. Jana Pawła II

 • godz.17.00 zebranie rodziców klas  IV-VIII –dyrekcja , wych. klas

17  września – wtorek ul. Mickiewicza

 • godz.17.00 zebranie rodziców klas  I-III SP
 • godz.18. 00  zebranie Rady Rodziców.

23 września – poniedziałek

 • Wybory do Samorządu uczniowskiego

26 września – czwartek- dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 • godz.16.00 – wychowawcy klas  IV, V

7 października – poniedziałek

 • godz.14.30 Rada Pedagogiczna

11 października- poniedziałek

 • Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela –E.Kulaszeska –Miszkuro,M.Glińska, SU

07 – 12 października

 • Wymiana uczniów z VS Pfeffenhausen – B. Dzikowska

1 listopada –piątek

 • kwesta na cmentarzach „ Mogiła Pradziada” klub wolontariatu

4 listopada – poniedziałek

 • godz. 15.00 Rada Pedagogiczna
 • godz. 16.30 Zebranie rodziców

8 listopada – piątek

 • Uroczystości szkolne związane z „101 Rocznicą Odzyskania Niepodległóści ( według projektu opracowanego przez zespół nauczycieli historii)

  listopad– próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

 

28 listopada – czwartek

 • Dyskoteka andrzejkowa wych. klas VI – VIII

Dzień bez papierosa 

 • Jana Pawła II :K. Karczmarz, A.Ulfik – happening
 • Mickiewicza: W. Ochman, Z. Smaruj, P. Pasternak

2 grudnia- poniedziałek

 • godz. 14.30 Rada pedagogiczna
 • godz. 16.30 Konsultacje dla rodziców- propozycje ocen i ocen z zachowania

4 grudnia- środa

 • godz. 14.30 Rada pedagogiczna
 • godz. 16.30 Konsultacje dla rodziców- propozycje ocen i ocen z zachowania

grudzień

 • Konkurs ortograficzny : Marzena Antosz,Agnieszka Ptak, E.Pietrzak

20 grudnia termin wystawienia propozycji ocen

 

20 grudnia – piątek  – PROJEKT –dzień zajęć op/wych

  • Szkolna wigilia
  • klasowe spotkania wigilijne
  • Jasełka –wychowawcy klas 2 SP

23 grudnia do 6 stycznia

przerwa świąteczna(2,3 stycznia dni wolne dyrektorskie,6 stycznia –Trzech Króli)


 

Styczeń- Dzień babci, Dzień dziadka- świetlica, wych. Klas I-III

23 styczeń  termin wystawienia ocen

27 stycznia – Rada pedagogiczna

   • Rada klasyfikacyjna

27 stycznia -II semestr

30 stycznia – Bal kostiumowy – klasy I-III

   • Odp. Wszyscy nauczyciele I-III- godz. 16.00

3 lutego – Zebranie rodziców kl. IV-VIII  godz.17.00

5 lutego – Zebranie rodziców kl. I-III  godz.16.00

10-23  lutego ferie zimowe

24 lutego – poniedziałek

   • Rada Pedagogiczna
   • Spotkanie z rodzicami klas VIII

6 kwietnia  – poniedziałek

   • Rada Pedagogiczna
   • Zebrania rodziców 16.30- Jana Pawła II

9 kwietnia do 14 kwietnia –ferie wiosenne

21  kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin  – język polski

22 kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin -matematyka

23  kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin  – język obcy nowożytny –dzień wolny dla uczniów klas IV-VII

27 kwietnia –  obchody świąt majowych:

   • Święto konstytucji – A. Kozycz, A.Ptak
   • Świeto flagi-  E. Pietrzak

 30 kwietnia – dodatkowy dzień wolny/ dzień zajęć op-wych


 1 maja Święto pracy- dzień ustawowo wolny

18 maja- poniedziałek- informacja o zagrożeniach

   • Rada Pedagogiczna
   • 16.30 konsultacje dla rodziców

Maj – Gminny konkurs szachowy- M. Kruk

Maj –  Konkurs sudoku – B. Majborska, M. Kr

MAJ –       projekt „Dąb katyński” – A. Bardzińska, M. Kozieł,E.Miszkuro-Kulaszewska,M.Antosz

22 maja – piątek

   • Dzień Marii Konopnickiej – Bajkolandia- M. Antosz, W.Ochman- Mickiewicza
   • Dzień Marii Konopnickiej- E. Pietrzak,

 

26 maja- Dzień Matki – świetlica wych. Klas I-III

 

27 ,28,29  maja

   • Próbne egzaminy – klas  VII

Czerwiec  –  zakończenie rocznego konkursu „Klas ekomaniaków”- II GMINNA Sesja ekologiczna  J. Sołtys,K. Lis

Czerwiec  – Gminny konkurs języków obcych- nauczyciele języków obcych

11 czerwca –Boże Ciało

12 czerwca –dzień wolny

15 czerwca

   • termin wystawienia ocen
   • Prezentacje fizyczne

17 czerwca – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

18 – 19  czerwca

   • wycieczka klas   VIII   do Gross Rosen – nauczyciele historii

22 czerwca – Mam Talent – E. Miszkuro, M.Glińska, wych. klas I-III

23 czerwca – Festyn –

   • zespół promocji zdrowia  A. Ulfik, K. Karczmarz nauczyciele wf-ul. Mickiewicza: W.Ochman, K. Pasternak, Z.Smaruj,

24 czerwca

   • zajęcia z wychowawcami klas

25 czerwca –msza święta

26 czerwca   Uroczyste zakończenie roku szkolnego

   • godz. 8.00 – zakończenie Klasy 8

zespół wokalny- E. Miszkuro

   • godz. 9.30 – Klasy  IV-VII

Apel przed szkołą

   • godz.11.00- Klasy I-III  P. Pasternak, E. Miszkuro

28 sierpnia-  piątek

   • Rada Pedagogiczna podsumowująca
   • Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny

Dni wolne

   • 2,3 stycznia 2020
   • 23 kwietnia ( język angielski – egzamin ósmoklasisty)
   • 30 kwietnia
   • 12 czerwca

 

Logowanie

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka
Jak korzystać z modułu zadania domowe - od strony ucznia i rodzica

Profilaktyka-Koronawirus

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Rekomendacje dla szkół

 

Przeczytaj :)

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II