SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2019/2020

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

Klasa Ekomaniaków

Aktualności

kl. 1-3kl. 4-8

 

 

Programy i projekty
Archiwum stron

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września – poniedziałek

 • godz. 8.00  Klasy IV-VIII SP   -Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – przed szkołą  przy ul.Jana Pawła II –odp . E. Miszkuro. A. Jędras
 • godz.9.45 Klasy I-III – sala gimnastyczna przy ul. Mickiewicza 10 odp. P. Pasternak, A. Michalska, J. Mikołajczyk
 • Fotografia – Mickiewicza –W.Ochman
 • Fotografia –Jana Pawła II – M. Kozieł
 • Artykuł na stronę www –  M.Kruk.A.Ptak

3 września – wtorek

 •  8 rano ,wyjście do kościoła –pod opieką nauczycieli ,którzy mają 1 lekcję z klasą- świetlica dzieci nie uczęszczające na religię.

6 września – piątek

 • Narodowe czytanie – „” – E.Pietrzak ,M.Antosz

 

13 września – piątek

Plan pracy wraz z harmonogram w układzie miesięcznym:

 1. Pedagoga
 2. Psychologa
 3. Świetlicy
 4. biblioteki, koncepcje i plan działania „Klubu czytelniczego-Mama i ja”
 5. Plan pracy wychowawcy klasowego,
 6. Plan godzin wychowawczych
 7. Rozkłady materiału nauczania
 8. Harmonogram wolontariatu

13 września –  piątek

 • godz.14.30  Rada Pedagogiczna – dyrekcja

– Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2019/2020

-Przedstawienie Planu Pracy Szkoły na rok 2019/2020

-Ustalenie organizacji WDN

16-21  września

 • „Akcja segregacja”-  roczny projekt „Klasa Ekomaniaka – odp. J. Sołtys.K.Lis
 • Sprzatanie Świata –Nie Śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy-odp.J.Sołtys,K.Lis

16 września –poniedziałek  – ul. Jana Pawła II

 • godz.17.00 zebranie rodziców klas  IV-VIII –dyrekcja , wych. klas

17  września – wtorek ul. Mickiewicza

 • godz.17.00 zebranie rodziców klas  I-III SP
 • godz.18. 00  zebranie Rady Rodziców.

23 września – poniedziałek

 • Wybory do Samorządu uczniowskiego

26 września – czwartek- dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 • godz.16.00 – wychowawcy klas  IV, V

7 października – poniedziałek

 • godz.14.30 Rada Pedagogiczna

11 października- poniedziałek

 • Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela –E.Kulaszeska –Miszkuro,M.Glińska, SU

07 – 12 października

 • Wymiana uczniów z VS Pfeffenhausen – B. Dzikowska

1 listopada –piątek

 • kwesta na cmentarzach „ Mogiła Pradziada” klub wolontariatu

4 listopada – poniedziałek

 • godz. 15.00 Rada Pedagogiczna
 • godz. 16.30 Zebranie rodziców

8 listopada – piątek

 • Uroczystości szkolne związane z „101 Rocznicą Odzyskania Niepodległóści ( według projektu opracowanego przez zespół nauczycieli historii)

  listopad– próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

 

28 listopada – czwartek

 • Dyskoteka andrzejkowa wych. klas VI – VIII

Dzień bez papierosa 

 • Jana Pawła II :K. Karczmarz, A.Ulfik – happening
 • Mickiewicza: W. Ochman, Z. Smaruj, P. Pasternak

2 grudnia- poniedziałek

 • godz. 14.30 Rada pedagogiczna
 • godz. 16.30 Konsultacje dla rodziców- propozycje ocen i ocen z zachowania

4 grudnia- środa

 • godz. 14.30 Rada pedagogiczna
 • godz. 16.30 Konsultacje dla rodziców- propozycje ocen i ocen z zachowania

grudzień

 • Konkurs ortograficzny : Marzena Antosz,Agnieszka Ptak, E.Pietrzak

20 grudnia termin wystawienia propozycji ocen

 

20 grudnia – piątek  – PROJEKT –dzień zajęć op/wych

  • Szkolna wigilia
  • klasowe spotkania wigilijne
  • Jasełka –wychowawcy klas 2 SP

23 grudnia do 6 stycznia

przerwa świąteczna(2,3 stycznia dni wolne dyrektorskie,6 stycznia –Trzech Króli)


 

Styczeń- Dzień babci, Dzień dziadka- świetlica, wych. Klas I-III

23 styczeń  termin wystawienia ocen

27 stycznia – Rada pedagogiczna

   • Rada klasyfikacyjna

27 stycznia -II semestr

30 stycznia – Bal kostiumowy – klasy I-III

   • Odp. Wszyscy nauczyciele I-III- godz. 16.00

3 lutego – Zebranie rodziców kl. IV-VIII  godz.17.00

5 lutego – Zebranie rodziców kl. I-III  godz.16.00

10-23  lutego ferie zimowe

24 lutego – poniedziałek

   • Rada Pedagogiczna
   • Spotkanie z rodzicami klas VIII

6 kwietnia  – poniedziałek

   • Rada Pedagogiczna
   • Zebrania rodziców 16.30- Jana Pawła II

9 kwietnia do 14 kwietnia –ferie wiosenne

21  kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin  – język polski

22 kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin -matematyka

23  kwietnia

   • godz. 9.00 egzamin  – język obcy nowożytny –dzień wolny dla uczniów klas IV-VII

27 kwietnia –  obchody świąt majowych:

   • Święto konstytucji – A. Kozycz, A.Ptak
   • Świeto flagi-  E. Pietrzak

 30 kwietnia – dodatkowy dzień wolny/ dzień zajęć op-wych


 1 maja Święto pracy- dzień ustawowo wolny

18 maja- poniedziałek- informacja o zagrożeniach

   • Rada Pedagogiczna
   • 16.30 konsultacje dla rodziców

Maj – Gminny konkurs szachowy- M. Kruk

Maj –  Konkurs sudoku – B. Majborska, M. Kr

MAJ –       projekt „Dąb katyński” – A. Bardzińska, M. Kozieł,E.Miszkuro-Kulaszewska,M.Antosz

22 maja – piątek

   • Dzień Marii Konopnickiej – Bajkolandia- M. Antosz, W.Ochman- Mickiewicza
   • Dzień Marii Konopnickiej- E. Pietrzak,

 

26 maja- Dzień Matki – świetlica wych. Klas I-III

 

27 ,28,29  maja

   • Próbne egzaminy – klas  VII

Czerwiec  –  zakończenie rocznego konkursu „Klas ekomaniaków”- II GMINNA Sesja ekologiczna  J. Sołtys,K. Lis

Czerwiec  – Gminny konkurs języków obcych- nauczyciele języków obcych

11 czerwca –Boże Ciało

12 czerwca –dzień wolny

15 czerwca

   • termin wystawienia ocen
   • Prezentacje fizyczne

17 czerwca – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

18 – 19  czerwca

   • wycieczka klas   VIII   do Gross Rosen – nauczyciele historii

22 czerwca – Mam Talent – E. Miszkuro, M.Glińska, wych. klas I-III

23 czerwca – Festyn –

   • zespół promocji zdrowia  A. Ulfik, K. Karczmarz nauczyciele wf-ul. Mickiewicza: W.Ochman, K. Pasternak, Z.Smaruj,

24 czerwca

   • zajęcia z wychowawcami klas

25 czerwca –msza święta

26 czerwca   Uroczyste zakończenie roku szkolnego

   • godz. 8.00 – zakończenie Klasy 8

zespół wokalny- E. Miszkuro

   • godz. 9.30 – Klasy  IV-VII

Apel przed szkołą

   • godz.11.00- Klasy I-III  P. Pasternak, E. Miszkuro

28 sierpnia-  piątek

   • Rada Pedagogiczna podsumowująca
   • Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny

Dni wolne

   • 2,3 stycznia 2020
   • 23 kwietnia ( język angielski – egzamin ósmoklasisty)
   • 30 kwietnia
   • 12 czerwca

 

Przeczytaj :)

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II