Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że dzień         2 listopada 2018 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, którzy zgłoszą taką potrzebę do dnia 31.10.2018 do godziny 13.00

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie