7 czerwca 2018 r. przedstawiciele klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z pisarzem Pawłem Wakułą w ramach XV dolnośląskich spotkań z młodymi czytelnikami. Paweł Wakuła jest autorem książek historycznych, pisanych w formie humorystycznych opowiadań. Tak przekazywana historia bardzo interesuje młodych czytelników. Uczniowie mieli okazję do zakupu książek autora z autografem. Spotkanie było szczególnie ważne  dla redaktorów gazetki szkolnej „Groszek”, których pracę pisarz bardzo wysoko ocenił i wpisał dedykację na ostatnim numerze gazetki. Spotkanie było doskonałą formą propagowania czytelnictwa.

 

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie