W ramach programu „Szkoła z Kluczem” grupa gimnazjalistów spędziła sobotę na Pogórzu Kaczawskim. Przygodę z wygasłymi wulkanami zaczęliśmy zajęciami terenowymi na Czartowskiej Skale. Podczas wędrówki na górę wulkaniczną rozpoznawaliśmy rośliny według klucza roślin, wyznaczaliśmy kierunki w terenie za pomocą kompasu i orientowaliśmy mapę zgodnie z kierunkami świata.
Następnie udaliśmy się na warsztaty geologiczne do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Podczas warsztatów poznaliśmy rodzaje skał i rozpoznawaliśmy minerały na podstawie cech. Ostatnią częścią warsztatów było zwiedzanie interaktywnego muzeum geologicznego, gdzie dzięki cyfrowym wizualizacjom i ruchomym modelom poznaliśmy bogatą przeszłość geologiczną Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w Przychodni Samorządowej przy ulicy Westerplatte 16, pokój 105 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

fronter1

mobireg