Dzień Ziemi, najważniejsze ekologiczne święto, często poświęcone zakazom, nakazom i jednorazowym akcjom .Uczniowie naszej szkoły szanują Ziemię przez cały rok,walcząc o miano Klasy Ekomaniaków. Zbieramy puszki, zakrętki, baterie, stare telefony, przygotowujemy prezentacje ,plakaty, bierzemy udział w warsztatach ekologicznych, happeningach. Przygotowujemy tematyczne gazetki popularyzujące idee proekologiczne i prośrodowiskowe. Wszyscy poświęcamy czas na bycie z przyrodą, na refleksje, jaka ona dla nas jest ważna, fascynująca, piękna i ciekawa. Po mi

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie