Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
(Albert Einstien)

W ramach programu „Szkoła z kluczem” od ubiegłego roku działa koło przyrodnicze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wdrażane działania wychodzą naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci. Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie zainteresowań światem, bogactwem przyrody oraz rozwijanie pasji badawczych. Dzieci kształtują swoje umiejętności wnikliwej obserwacji, logicznego myślenia, wyciągania wniosków. Uczą się również korzystać z różnych źródeł wiedzy i wykorzystywać ją w praktyce. Podstawowymi  metodami pracy są doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, obserwacje krótko i długoterminowe, zabawy badawcze oraz ćwiczenia praktyczne. Stosowana jest też metoda problemowa i różne działania aktywizujące. Większość zajęć ma charakter zabawowy, co sprzyja atmosferze podczas pracy.

Zdjęcia prezentują niektóre działania uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Małgorzata Sorbjan

 

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie