W ramach programu unijnego „Szkoła z Kluczem” grupa gimnazjalistów spędziła poniedziałek w Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu. Zajęcia obejmowały dwa cykle doświadczeń: 

1.  Izolacja barwników asymilacyjnych u roślin.
2.  Badanie właściwości fizycznych i chemicznych wody o różnych klasach czystości.
Ostatnim punktem zajęć było rozpoznawanie zwierząt leśnych na podstawie eksponatów muzealnych. Uczniowie doszli do wniosku, że lepiej jest poznawać świat przez doświadczenie.

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie