SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2019/2020

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

Klasa Ekomaniaków

Aktualności

kl. 1-3kl. 4-8

 

 

Programy i projekty
Archiwum stron

Od września 2017r. dzieci z klas pierwszych realizują w naszej szkole program „Sprawny Dolnoślązaczek”. Celem programu jest rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych mających istotne znaczenie w rozwoju czytania, pisania, rysowania, malowania itp. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach. Pierwszaki z klasy 1c zdobyły właśnie pierwszą odznakę – lekkoatlety. W pierwszych miesiącach swojej nauki uczniowie, pod opieką wychowawczyni pani Anny Kruk i przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego pani Anety Kiszczyszyn, kształtowali: szybkość, wytrzymałość, skakali wzwyż, rzucali piłką palantową, pokonywali przeszkody naturalne i sztuczne. Dzieci bardzo polubiły zajęcia sportowe, chętnie ćwiczyły i wykonywały solidnie polecenia nauczyciela ucząc się nowych umiejętności ruchowych oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. W ramach realizacji zadań programu  przeprowadzone zostały trzy sprawdziany: marszobieg na  600 m, bieg 10 x 5 m na czas oraz zwis na drążku.  Wszystkim uczniom gratulujemy aktywności i udziału w zajęciach oraz zdobytej odznaki.

Przeczytaj :)

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II