SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2019/2020

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

Klasa Ekomaniaków

Aktualności

kl. 1-3kl. 4-8

 

 

Programy i projekty
Archiwum stron

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznego przygotowania klas czwartych do uzyskania pierwszego prawa jazdy, jakim jest karta rowerowa. Egzamin składał się z dwóch części. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający  wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania  dotyczące znajomości znaków  drogowych, manewrów  na drodze, pierwszeństwa  przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym  i z drogą z pierwszeństwem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętności  jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Uzyskane efekty całorocznej pracy:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
    • poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach,
    • doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów  w ruchu drogowym,
    • kształtowanie umiejętności  udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskana przez uczniów karta rowerowa  uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Młodym rowerzystom życzymy

SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI NA TRASACH ROWEROWYCH!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj :)

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II