Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że dzień         2 listopada 2018 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, którzy zgłoszą taką potrzebę do dnia 31.10.2018 do godziny 13.00